סרטוני הדרכה

רומבה - בחירת מצב ניקוי
רומבה - בחירת מצב ניקוי
רומבה - בחירת שפה
רומבה - בחירת שפה
רומבה - כיוון שעון
רומבה - כיוון שעון
רומבה - אופן טעינת הרומבה
רומבה - אופן טעינת הרומבה
רומבה - ניקוי חיישנים
רומבה - ניקוי חיישנים
רומבה - ניקוי חולצים
רומבה - ניקוי חולצים
רומבה - ניקוי תא האחסון והפילטר
רומבה - ניקוי תא האחסון והפילטר
סקובה - אופן טעינת הסקובה
סקובה - אופן טעינת הסקובה
סקובה - אופן הכנסת הסוללה
סקובה - אופן הכנסת הסוללה
סקובה - בחירת גודל חדר
סקובה - בחירת גודל חדר
סקובה - בחירת שפה
סקובה - בחירת שפה
סקובה - איך למלא את המיכל
סקובה - איך למלא את המיכל
סקובה - ריקון מיכל המים
סקובה - ריקון מיכל המים
סקובה - ניקוי מודול הניקיון ומברשות
סקובה - ניקוי מודול הניקיון ומברשות
אביזרים לסקובה - אופן השימוש בקיר וירטואלי
אביזרים לסקובה - אופן השימוש בקיר וירטואלי